Đóng

Bất động sản

Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 100 triệu đến 1 tỷ
Từ 1 tỷ đến 1.5 tỷ
Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ
Từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ
Từ 2.5 tỷ đến 3 tỷ
Từ 3 tỷ đến 3.5 tỷ
Từ 3.5 tỷ đến 4 tỷ
Từ 4 tỷ đến 4.5 tỷ
Từ 4.5 tỷ đến 5 tỷ
Từ 5 tỷ đến 6 tỷ
Từ 6 tỷ đến 7 tỷ
Từ 7 tỷ đến 8 tỷ
Từ 8 tỷ đến 9 tỷ
Từ 9 tỷ đến 10 tỷ
Từ 10 tỷ đến 11 tỷ
Từ 11 tỷ đến 12 tỷ
Từ 12 tỷ đến 13 tỷ
Từ 13 tỷ đến 14 tỷ
Từ 14 tỷ đến 15 tỷ
Từ 15 tỷ đến 20 tỷ
Từ 20 tỷ đến 25 tỷ
Từ 25 tỷ đến 30 tỷ
Từ 30 tỷ đến 35 tỷ
Từ 35 tỷ đến 40 tỷ
Từ 40 tỷ đến 50 tỷ
Từ 50 tỷ đến 70 tỷ
Từ 70 tỷ đến 100 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
21 phòng
22 phòng
23 phòng
24 phòng
25 phòng
26 phòng
27 phòng
28 phòng
29 phòng
30 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Đông Tứ Trạch
Tây Tứ Trạch
Diện tích
Từ 20 m2 đến 30 m2
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 70 m2
Từ 70 m2 đến 90 m2
Từ 90 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 200 m2
Từ 200 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 800 m2
Từ 800 m2 đến 1.000 m2
Từ 1.000 m2 đến 3.000 m2
Mức giá
Từ 5 triệu đến 5 triệu
Từ 5 triệu đến 10 triệu
Từ 10 triệu đến 15 triệu
Từ 15 triệu đến 20 triệu
Từ 20 triệu đến 30 triệu
Từ 30 triệu đến 40 triệu
Từ 40 triệu đến 60 triệu
Từ 60 triệu đến 80 triệu
Từ 80 triệu đến 100 triệu
Từ 100 triệu đến 130 triệu
Từ 130 triệu đến 160 triệu
Từ 160 triệu đến 200 triệu
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
21 phòng
22 phòng
23 phòng
24 phòng
25 phòng
26 phòng
27 phòng
28 phòng
29 phòng
30 phòng
Hướng nhà
Nam
Bắc
Đông
Tây
Tây Bắc
Tây Nam
Đông Nam
Đông Bắc
Đông Tứ Trạch
Tây Tứ Trạch
Bán
Ba Đình, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 2.45 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 13.5 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
Bán
Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 4.8 tỷ
5 PN 1 PK 1 B 5 WC 2 L
Bán
Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 6.3 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L 1 ML
Bán
Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 7.8 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Bán
Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 6.3 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 4 WC 3 L
Bán
Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 15.8 triệu
2 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L 1 ML
Bán
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 10.8 triệu
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 4.45 tỷ
2 PN 1 PK 1 B 2 WC 1 L
Bán
Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 13 triệu
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
Bán
Nguyễn Sỹ Cố, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 8 triệu
4 PN 1 PK 1 B 3 WC 2 L
Bán
Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 4.6 tỷ
1 PN 1 PK 1 B 1 WC 1 L
Bán
Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 20 triệu
1 PN 1 WC
Bán
Nguyễn Công Hoan, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 5.95 tỷ
3 PN 1 PK 1 B 3 WC 3 L
Bán
Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 5.95 tỷ
4 PN 1 PK 1 B 4 WC 2 L
Chat Facebook
  • Mua nhà kiểu Mỹ cùng Propzy.net

  • Chúng tôi hỗ trợ gì được cho bạn ngay lúc ngày!

  • Chat ngay